İndüksiyon Ocaklar

Anasayfa » Ürünler » İndüksiyon Ocaklar

Eritme fırınları, metal ve diğer malzemelerin yüksek sıcaklıklarda eritilerek sıvı hale getirildiği ekipmanlardır. Bu fırınlar, metal endüstrisi ve dökümhanelerde kullanılır ve genellikle metalin istenilen kalıba dökülmeden önce eritilmesi işlemi için kullanılır.

Eritme fırınları genellikle aşağıdaki tiplerden birine veya bir kombinasyonuna sahip olabilir:

Elektrikli Ark Fırınları: Metal parçaları elektrotlar arasında bir ark oluşturularak eritilir. Yüksek elektrik akımı, arkta yüksek sıcaklık ve metalin eritilmesine neden olur.
Endüksiyon Fırınları: Elektromanyetik indüksiyon prensibi kullanılarak metalin ısıtılmasını sağlar. Metal parçaları bobinlerin içinden geçirilir ve bu bobinlerin manyetik alanları metal parçalarında elektrik akımı oluşturur, bu da parçaları ısıtır ve eritir.
Gaz Fırınları: Yakıt olarak gaz veya sıvı yakıt kullanılarak ısıtılan fırınlardır. Metal parçaları içine yerleştirilen ateşleme odasında yakılır ve bu sayede metal parçaları eritilir.

Eritme fırınları, genellikle büyük ve güçlü yapıya sahip olup, yüksek sıcaklıklara dayanıklı malzemelerden imal edilirler. Metal eritme işlemi, belirli bir döküm prosesi için gerekli olan sıvı metalin oluşturulması için temel bir adımdır. Dökümhane ve metalurji endüstrilerinde, çeşitli metallerin ve alaşımların eritilmesinde kullanılan farklı tiplerde eritme fırınları bulunmaktadır.